Bakgrund

CAN Marketing är ett tidigare UF-företag som renoverar kommunala papperskorgar, och ger kommunen möjligheten att sprida kunskaper och budskap på dem. Med hjälp av renoveringen skapas en vackrare och tryggare utomhusmiljö, samtidigt som papperskorgarna uppmärksammas så att fler slänger sitt skräp på rätt plats.

 

Idén om renoveringen kom i och med att vi såg att papperskorgarna runt om i Linköpings kommun var nedklottrade och allmänt slitna. Istället för att bidra till ökad konsumtion och byta ut gamla papperskorgar kan kommunen med hjälp av oss ge nytt liv till slitna papperskorgar och öka deras livslängd. 

Renare  gator och parker

mindre klotter

fina budskap

trevligare utomhusmiljö

grafittisäker dekal

Renoveringen av papperskorgarna innebär att vi använder oss av en dekal som är laminerad i ett grafittisäkert material utan porer. Dekalen gör att klotter inte fäster lika lätt, samtidigt som det är mycket enklare att ta bort, vilket i sin tur gör att kostnader för sanering minskar.

nytt sätt att se papperskorgar

Vi vill alltså förändra synen på papperskorgarna, från något tråkigt som måste vara där till en plattform för budskap och vackra motiv som integreras i utomhusmiljön på ett samhällsnyttigt och lärorikt sätt. Vi vill använda papperskorgarna i utomhusmiljön för att jobba med de globala målen på olika sätt, samtidigt som de kompletterar naturen och sprider glädje istället för att vara ett störande moment.

lärorik promenad

Papperskorgarna kan användas på många olika sätt för att sprida budskap; i Linköpings kommun har vi bland annat satt upp motiv med budskap som “håll det rent”, men vi har även använt papperskorgarna i utbildningssyfte då vi folierat 17 papperskorgar med ett globalt mål på varje i två olika områden. Papperskorgarna sätts upp i en sorts slinga som exempelvis kan användas av närliggande skolor i undervisningen, och som lockar befolkningen ut på en lärorik promenad.